Problemy kobiet, model rodziny i polityka rodzinna.