Zaufanie do polskich negocjatorów i opinie o skutkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 
17 maja 1999 |

Komunikat zawiera omówienie wyników przeprowadzonych w połowie maja badań sondażowych dotyczących opinii Polaków na temat trwających negocjacji o warunkach przystąpienia naszego do Unii Europejskiej oraz nadziei i obaw związanych z wejściem do tej organizacji. Pytania o negocjacje dotyczyły zaufania do polskich przedstawicieli, że zadbają oni o nasze interesy narodowe i przekonań związanych z reprezentowaniem w negocjacjach interesów różnych grup: czyje interesy są brane pod uwagę, a czyje powinny być uwzględniane. W pytaniu o konsekwencje integracji Polski z UE przedstawiliśmy respondentom dziesięć par przeciwstawnych poglądów o przewidywanych skutkach przyjęcia naszego kraju do Unii i poprosiliśmy, aby na 5-stopniowej skali zaznaczyli w jakim stopniu zgadzają się z nimi. Poglądy te dotyczyły suwerenności Polski w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturowym, a także szczegółowych rozwiązań dotyczących np. sprzedaży ziemi obcokrajowcom, rynku pracy, czy zniesienia ceł. Uzyskane dane zestawiono z wynikami wcześniejszego badania opinii poświęconego tym sprawom.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów