Poprawność europejska w badaniach sondażowych.

 
10 czerwca 2002 |

W sondażach prowadzonych przez różne ośrodki badania opinii publicznej regularnie bada się stosunek społeczeństwa polskiego do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kluczowe pytanie dotyczy głosowania „za” lub „przeciw” w przyszłym referendum akcesyjnym. W ostatnim sondażu TNS-OBOP, zrealizowanym między 8 a 10 czerwca 2002 roku, na pytanie o sposób głosowania w referendum, 69 proc. spośród badanych, którzy zadeklarowali udział w referendum, powiedziało, że będzie głosować „tak”. Z metodologii i z doświadczenia wiadomo jednak, że w społeczeństwie działają różne wzorce poprawności i że ich nacisk skrzywia wyniki badań. Badani chętniej udzielają odpowiedzi zgodnych z wzorcami, a powstrzymują się od odpowiedzi z nimi niezgodnych. Sondaże czasem zawyżają popularność opinii „panujących” – przypisywanych większości, uznawanych za poprawne itp. Nasuwa się hipoteza, że w Polsce działają wzorce poprawności europejskiej, że pro-europejskie wyniki sondaży są obciążone konformizmem badanych i że zwolenników przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest mniej niż sugerują sondaże. Czerwcowy sondaż OBOP nie tylko zmierzył poparcie dla wejścia Polski do UE, ale także sprawdził te hipotezę.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów