Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych - Polacy o kondycji ekonomicznejI kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie trzeciego kwartału 2002 r.

 
5 sierpnia 2002 |

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych jest cyklicznym badaniem prowadzonym przez TNS OBOP. WNE konstruowany jest na podstawie dziewięciu pytań: odnoszących się zarówno do sytuacji makroekonomicznej – kraju jak i mikroekonomicznej – gospodarstw domowych. Pytania stanowiące bazę dla tworzenia tego wskaźnika diagnozują aktualną odczuwaną sytuację, oceniają kierunek dotychczasowych zmian oraz obejmują prognozy w perspektywie rocznej oraz trzyletniej. rnCharakter zadawanych pytań pozwala na wyodrębnienie ze Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych dwóch podwskaźników: Wskaźnika Ocen Gospodarki (WOG) oraz Wskaźnika Samooceny Gospodarstw Domowych (WSGD), umożliwiających łatwą i szybką weryfikację wpływu spraw mikro- lub makrogospodarczych na poziom ogólnych nastrojów ekonomicznych panujących w społeczeństwie aktualnie oraz w latach poprzednich (badanie, o którym mowa prowadzone jest przez nas od ośmiu lat). Nasz najnowszy pomiar dokonany został w połowie trzeciego kwartału 2002 r., jeszcze przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do kraju, poprzedni – miał miejsce trzy miesiące wcześniej.rnPrezentowane w tym opracowaniu wskaźniki (zarówno WNE, WOG jak i WSGD) oparte są na skali 0-200, gdzie 0 – oznacza najniższą, minimalną wartość (skrajny pesymizm), 100 – to wartość środkowa (symboliczna równowaga między optymizmem a pesymizmem), a 200 – to najwyższa, maksymalna wartość w przypadku każdego z omawianych tu wskaźników (skrajny optymizm).

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów