Polacy o członkostwie w Unii Europejskiej przed referendum

 
12 maja 2003 |

Komunikat przedstawia wyniki kolejnej edycji badania Euro-Track, zrealizowanej przez TNS OBOP w dniach 10-12 maja 2003 r., na miesiąc przed referendum akcesyjnym. Był to ostatni „europejski” sondaż TNS OBOP przed tym wydarzeniem. W badaniu tym ustalono subiektywny stopień poinformowania Polaków na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zbadano gotowość do udziału w referendum i zamierzony sposób głosowania. Uzyskane w maju wyniki porównywano z wynikami badań poprzednich, co pozwoliło zobaczyć je na tle, czasem nawet kilkuletnich, tendencji. Dodatkowo, zawartość komunikatu wzbogacono o pochodzące z tego samego sondażu informacje o tym jak Polacy postrzegają korzyści i straty związane z wejściem do UE w takich dziedzinach jak: edukacja, możliwości podróżowania, pozycja na rynku pracy, poziom cen dóbr konsumpcyjnych, poziom życia, środowisko naturalne oraz poczucie dumy z naszego kraju.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów