Zaufanie do instytucji 5 - instytucje komercyjnych usług publicznych

 
8 września 2003 |

W piątym z serii komunikacie prezentującym zaufanie do instytucji skoncentrujemy się na instytucjach „komercyjnych usług publicznych”. To, które instytucje winny być tu włączone, a które nie – może budzić kontrowersje – nie znalazły się tu bowiem ani instytucje edukacyjne, które również zmuszane są do funkcjonowania według zasad gry rynkowej, ani też – na przykład – ratownictwa medycznego. Charakter tych instytucji i ich misja zdecydowały, że omawiać je będziemy w kolejnym z tej serii komunikacie dotyczącym instytucji użyteczności publicznej. Teraz zaś, gdy prezentować będziemy wybrane instytucje komercyjnych usług publicznych, powiemy o zakorzenionych w naszym kraju instytucjach świadczących usługi komunikacyjne oraz transportowe: Telekomunikacji Polskiej, Poczcie Polskiej, Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz Polskich Kolejach Państwowych. W badaniu nie pytaliśmy o innych operatorów telekomunikacyjnych, inne firmy kurierskie czy innych przewoźników. W związku z inauguracją działalności Air Polonia na rynku krajowych lotów pasażerskich, warto przypomnieć, że omawiane tu badanie zrealizowane zostało jeszcze przed pojawieniem się tego przewoźnika, który będzie zapewne stanowić konkurencję wobec obu dotychczasowych monopolistów świadczących usługi transportowe – LOTu i PKP.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów