Opinie o członkostwie Polski w Unii Europejskiej w pierwszych dniach maja 2004 r.

 
9 maja 2004 |

Dnia 13 czerwca po raz pierwszy w historii będziemy wybierać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Gdy do wyborów pozostawał niewiele ponad miesiąc przeprowadziliśmy badanie, w którym zapytaliśmy Polaków, czy zamierzają wziąć udział w tych wyborach i jeśli tak, to jak zamierzają głosować. Na prezentowanej badanym liście znalazło się 21 komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe (materiały do badania zostały oddane do druku jeszcze przed dniem zamknięcia zgłaszania list kandydatów oraz losowaniem jednolitych numerów dla komitetów wyborczych, dlatego też komitety ułożono w badaniu w kolejności alfabetycznej i uwzględniono także jeszcze dwa podmioty, które ostatecznie nie zarejestrowały list).

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów