Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta w październiku 2004 r.

 
3 października 2004 |

Na początku każdego miesiąca TNS OBOP przeprowadza sondaż na temat społecznego postrzegania działalności obecnego rządu, premiera i prezydenta. W październiku 2004 roku respondentom zadano pytania jak oceniają działalność premiera Marka Belki i kierowanego przez niego rządu oraz wypełnianie obowiązków prezydenta przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki pomiaru pozytywnych i negatywnych ocen premiera, rządu oraz prezydenta. Oceny prezydenta i rządu odniesione zostały do ich notowań od sierpnia 2003 roku. Oceny Marka Belki porównane są z jego ocenami od początku urzędowania, czyli od maja 2004 roku oraz z ocenami Leszka Millera w ostatnim miesiącu pełnienia przez niego funkcji premiera.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów