Książka w naszym domu i w biegu życia

 
15 lipca 2008 |

W dyskursie publicznym zderzają się ze sobą dwa przekonania: jedno, że dziś książka jest wypierana przez przekazy ikoniczne (telewizję, filmy, czasopisma do przeglądania&), a drugie, że mimo wszystko, sprzedaż książek rośnie. Obu tym przekonaniom wspólny jest pogląd, że książka jest szczególnie wartościową formą przekazu kulturowego i że w jej roli edukacyjnej i w pobudzaniu rozwoju umysłowego nic jej nie zastąpi. Podejmowane kampanie na rzecz czytania książek dzieciom wyrastają z tego właśnie poglądu. W przeprowadzonym w dn. 5-9 czerwcu 2008 r. sondażu TNS zbadał obecność książki w naszych domach i jej ważny wpływ na nasze życie.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów