Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie trzeciego kwartału 2008 r.

 
23 października 2008 |

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych jest cyklicznym badaniem prowadzonym przez TNS OBOP. WNE konstruowany jest na podstawie dziewięciu pytań odnoszących się zarówno do sytuacji makroekonomicznej – kraju, jak i mikroekonomicznej – gospodarstw domowych. Pytania stanowiące bazę dla tworzenia tego wskaźnika diagnozują aktualną odczuwaną sytuację, oceniają kierunek dotychczasowych zmian oraz obejmują prognozy w perspektywie rocznej oraz trzyletniej . rnCharakter zadawanych pytań pozwala na wyodrębnienie ze Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych dwóch podwskaźników: Wskaźnika Ocen Gospodarki (WOG) oraz Wskaźnika Samooceny Gospodarstw Domowych (WSGD), umożliwiających łatwą i szybką weryfikację wpływu spraw mikro- oraz makrogospodarczych na poziom ogólnych nastrojów ekonomicznych panujących w społeczeństwie aktualnie oraz w latach poprzednich. rnPo raz pierwszy pomiaru nastrojów ekonomicznych dokonaliśmy jesienią 1994 r. Wyniki najnowsze pochodzą z badania zrealizowanego w połowie trzeciego kwartału 2008 r.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów