Polskie społeczeństwo obywatelskie

 
31 marca 2010 |

Systematycznie prowadzone w Polsce badania społeczne zgodnie pokazują, że Polacy są społeczeństwem bardzo słabo zrzeszonym – niewielu Polaków jest członkiem organizacji dobrowolnych, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół. Takie organizacje i sieci tworzą społeczeństwo obywatelskie, ważną sferę życia społecznego, znajdującą się między jednostkami a państwem. Na tej podstawie formułowany jest wniosek o bardzo słabym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W ostatnim czasie w wielu wypowiedziach socjologów pojawiła się krytyka tego wnioskowania wraz z sugestywnym argumentem, że w Polsce społeczeństwo obywatelskie ma się lepiej niż wynika z sondaży, działa bez formalnego zrzeszania się i wyraża się w spontanicznym podejmowaniu i włączaniu się w działania na rzecz innych lub własnej społeczności. Argument ten ma znajdować poparcie w badaniach terenowych prowadzonych w różnych środowiskach. W badaniu TNS OBOP postanowiono skupić uwagę na tej właśnie, poza-organizacyjnej sferze życia społeczeństwa obywatelskiego. Raport zdaje sprawę z wyników tego badania.

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze “udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów