Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta we wrześniu 2015 roku