Nastroje społeczne Polaków. Styczeń 2016

 

W styczniu 2016 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinie na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w styczniu i zestawia je z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów