Przyjęcie wspólnej waluty euro. Grudzień 2016

 
30 grudnia 2016 | Tagi: ;

W pierwszych dniach grudnia 2016 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły ogólnej oceny
wprowadzenia euro, preferowanej daty przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz przewidywanych konsekwencji zmiany waluty dla gospodarstw domowych, polskiej gospodarki, a także tożsamości narodowej.
Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w grudniu 2016 roku i zestawia je z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów