Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec 2017

 
3 lipca 2017 | Tagi: ;

W pierwszych dniach czerwca 2017 roku Kantar Public przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły ogólnej oceny wprowadzenia euro, preferowanej daty przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz przewidywanych konsekwencji zmiany waluty dla gospodarstw domowych, polskiej gospodarki, a także tożsamości narodowej.

Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w czerwcu 2017 roku i zestawia je z notowaniami z ostatnich pomiarów.

powrót do archiwum raportów