Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Grudzień 2017

 

W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez Kantar Public na zlecenie Komisji Europejskiej, pod koniec marca 2017 r. zapytano Europejczyków o opinie na temat robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczenia respondentów z nimi związane. Wyniki badania dotyczą postawy respondentów wobec robotów w domu lub w pracy oraz ich potencjalnego wpływu na miejsca pracy i społeczeństwo ogólnie. Komunikat prezentuje niektóre wyniki dla respondentów z Polski oraz wszystkich 28 krajów Wspólnoty.

powrót do archiwum raportów