Znajomość organizacji dobroczynnych oraz ich liderów. Grudzień 2017

 

Święta to okres, w którym cichną spory, staramy się być życzliwi dla innych, a tradycja nakazuje zostawić przy wigilijnym stole dodatkowe miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Czas świątecznej zadumy sprzyja działalności organizacji charytatywnych. Na początku grudnia 2017 roku – podobnie jak w latach poprzednich postanowiliśmy sprawdzić, jakie organizacje dobroczynne znają Polacy, a także zapytaliśmy o znajomość poszczególnych liderów. Poniższy raport prezentuje otrzymane wyniki oraz ich porównanie z wynikami z lat ubiegłych.

powrót do archiwum raportów