Przyjęcie wspólnej waluty euro. Grudzień 2017

 
11 stycznia 2018 | Tagi:

W pierwszych dniach grudnia 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły ogólnej oceny wprowadzenia euro, preferowanej daty przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz przewidywanych konsekwencji zmiany waluty dla gospodarstw domowych, polskiej gospodarki, a także tożsamości narodowej. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w grudniu 2017 roku i zestawia je z notowaniami z ostatnich pomiarów.

powrót do archiwum raportów