Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec 2018

 
28 czerwca 2018 | Tagi:

W pierwszej połowie czerwca 2018 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły ogólnej oceny wprowadzenia euro, preferowanej daty przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz przewidywanych konsekwencji zmiany waluty dla gospodarstw domowych, polskiej gospodarki, a także tożsamości narodowej. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane czerwcu 2018 roku i zestawia je z notowaniami z ostatnich pomiarów.

powrót do archiwum raportów