Społeczne kryteria polskości. Listopad 2018

 
8 listopada 2018 | Tagi:

W czerwcu 1988 roku, tuż – jak się potem okazało – przed politycznym upadkiem socjalizmu realnego i wielkimi zmianami gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi w Polsce, OBOP przeprowadził dla zespołu prof. Ewy Nowickiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprojektowane przez nią badania nad tożsamością narodową Polaków i ich stosunkiem do innych narodów. Centralne pytanie badaczy i pierwsze pytanie kwestionariusza dotyczyło kryteriów polskości. “Gdybyśmy mieli kogoś uznać za Polaka, to co byłoby Pana(i) zdaniem ważne, a co mniej ważne?” pytano, przedstawiając losowej próbie dorosłych Polaków listę dziesięciu cech funkcjonujących w dyskursie publicznym jako kryteria polskości. Z okazji stulecia niepodległości Polski postanowiliśmy sprawdzić jak obecnie kształtują się społeczne kryteria polskości.

powrót do archiwum raportów