Opinie mieszkańców wsi i miast w 2018 roku. Styczeń 2019

 

Niniejszy raport jest prezentacją wybranych danych z badań przeprowadzanych cyklicznie przez Kantar Public: „Nastroje społeczne Polaków”, „Preferencje partyjne” oraz „Ocena rządu, premiera i prezydenta” w 2018 roku. Prezentowane dane są zestawieniem opinii mieszkańców wsi i mieszkańców miast. Szczegółowe przedstawienie tych dwóch grup społecznych pozwala ocenić na jakiej płaszczyźnie badani zgadzają się, a w odniesieniu do jakich kwestii mają rozbieżne opinie, w zależności od wielkości miejsca zamieszkania.

powrót do archiwum raportów