Zawody społecznego zaufania. Kwiecień 2019

 

Niektóre z zawodów uważane są za wymagające wyższych kwalifikacji, wykształcenia oraz zasługujące na większy szacunek społeczny. W kwietniu 2019 roku sprawdziliśmy czy stosunek społeczeństwa do zawodów zaufania publicznego: lekarzy, adwokatów, nauczycieli, księży i dziennikarzy zmienił się w stosunku do roku 2003. Inspiracją do przeprowadzenia tego badania był także protest nauczycieli i dyskurs publiczny wokół wagi tego zawodu.

powrót do archiwum raportów