Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Maj 2019

 

Oszacowanie frekwencji w wyborach jest trudnym zadaniem. Jednocześnie właściwe wskazanie odsetka Polaków, którzy wezmą udział w wyborach ma bezpośredni wpływ na trafność wyniku badania preferencji politycznych. Dlatego też testowanych jest wiele metod, by uzyskać wielkość frekwencji, która będzie najbliższa rzeczywistości. W pierwszej połowie maja 2019 roku Kantar przeprowadził sondaż, w którym respondenci mieli za zadanie określić nie tylko czy oni sami pójdą na wybory, ale również czy zrobi to ich rodzina i znajomi. Zapytaliśmy również o spodziewany wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Która metoda jest bardziej trafna? Tego dowiemy się już w niedzielę.

powrót do archiwum raportów