Nastroje społeczne Polaków w 1989 roku – wyniki wybranych badań. Czerwiec 2019

 

4 czerwca 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. O atmosferze tamtego czasu opowiedzą nam wyniki badań opinii publicznej zrealizowanych w 1989 roku. Analizując dane historyczne, warto przywołać nie tylko realizowane sondaże preferencji politycznych, ale także odpowiedzi na pytania, które opisują nastroje społeczne panujące w tamtym okresie: nadzieje na lepszą przyszłość, zarówno pod kątem polityki wewnętrznej oraz zagranicznej, jak i sytuacji ekonomicznej, ale także obawy, wynikające przede wszystkim z sytuacji gospodarczej i trudności materialnych przeciętnego Polaka.

powrót do archiwum raportów