Kantar Consumer Index. Lipiec 2019

 

Kantar w każdym miesiącu bada nastroje ekonomiczne Polaków. Takie badanie przeprowadzono także w lipcu. Respondentów zapytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych.W komunikacie zaprezentowane zostały
bieżące wyniki oraz ich zestawienie z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów