Kantar Consumer Index. Listopad 2019

 

Kantar w każdym miesiącu bada nastroje ekonomiczne Polaków. Takie badanie przeprowadzono także w listopadzie. Respondentów zapytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych. W komunikacie zaprezentowane zostały bieżące wyniki oraz ich zestawienie z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów