Przyjęcie wspólnej waluty euro. Grudzień 2019

 
20 grudnia 2019 | Tagi:

W grudniu 2019 roku Kantar zapytał Polaków o zdanie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania odnosiły się do ogólnej oceny wprowadzenia euro, preferowanej daty przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz przewidywanych konsekwencji zmiany waluty dla gospodarstw domowych, polskiej gospodarki, a także tożsamości narodowej. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w grudniu 2019 roku i porównuje je z notowaniami z poprzednich edycji badania.

powrót do archiwum raportów