Lojalność i nowe wydatki

 

Wzrost dzięki pogłębieniu relacji z dotychczasowymi klientami.

Osiąganie wzrostu dzięki dotychczasowym klientom jest strategią większości firm. Lojalni klienci więcej wydają, częściej kupują i mogą być najskuteczniejszymi
ambasadorami danej firmy. Jednak szanse zwiększenia wydatków na produkty danej firmy
czy możliwości stymulowania wzrostu nie są jednakowe dla wszystkich klientów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sieci TNS i głębokiemu zrozumieniu zachowań
konsumentów z całego świata, posiadamy unikatową wiedzę o tym, na co konsumenci
reagują i co ich przyciąga. Potrafimy wskazać najbardziej wartościowych klientów
dla danej firmy (realnych lub potencjalnych) i przedstawić precyzyjne strategie
wykorzystania tej wiedzy do odkrycia nowych szans wzrostu.

Jak pomogliśmy naszym Klientom? Oto przykłady:

  • Przeciwdziałanie odpływowi klientów dzięki silniejszemu ukierunkowaniu działań na konsumenta – wartość podjętych działań przekroczyła 35 mln EUR
  • Wzrost dzięki zachęcaniu konsumentów do zwiększania wydatków
  • Najlepsza strategia wejścia na nowy rynek
  • Stymulowanie wzrostu dzięki budowaniu lojalności wśród okazjonalnych klientów