Nasze możliwości

 

Dział Operations dla wzrostu naszych klientów

operations

Możliwości operacyjne TNS od dawna są źródłem naszej przewagi konkurencyjnej i pozwalają nam na dostarczanie wysokiej jakości usług naszym klientom. Realizujemy projekty metodami ilościowymi i jakościowymi we wszystkich technikach badawczych. Od wielu lat TNS Polska otrzymuje certyfikaty PKJPA potwierdzające wysoką jakość pracy naszego działu Operations (dowiedz się więcej).

 • Centrum Testów TNS Polska

  Centrum Testów TNS Polska znajduje się przy ul. Nowy Świat 38. Lokalizacja, układ pomieszczeń i jego wyposażenie zapewniają idealne warunki do realizacji badań Central Location. Te same atuty pozwalają na wykorzystanie studia jako salę konferencyjną.  Oferujemy:

  • 3 sale
  • 5-13 stanowisk ankieterskich
  • Półkę sklepową
  • Dostęp do Internetu
  • Komputer, drukarkę
  • Flipchart
  • Zaplecze kuchenne: 2 lodówki, płyta ceramiczna, kuchenka
  • Pomieszczenie socjalne

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

   

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z Anną Ruszkiewicz.

 • CATI – Computer Aided Telephone Interview

  Jest to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera. Realizując w 2014 roku niemal 640 tysięcy wywiadów telefonicznych jesteśmy liderem tego typu badań w Polsce.

  Stosowany przez nas system zapewnia 100% poprawności realizacji wywiadu, nie pozwalając ankieterom na pominięcie, czy też zadawanie niepotrzebnych pytań. Kontrolujemy czas realizacji, a także kolejność zaznaczania odpowiedzi w pytaniach wieloodpowiedziowych. System zapewnia również prawidłowy dobór respondentów.

  Posiadamy łącznie 150 stanowisk CATI, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Pracujemy także w oparciu o system CATI@home (ankieter, za pośrednictwem naszej platformy realizuje wywiady w swoim domu). Badanie CATI są nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości pracy ankieterów, które na bieżąco śledzą przebieg prowadzonych wywiadów.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Karoliną Michalską.

 • CAPI – Computer Aided Personal Interview

  Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu laptopów lub tabletów, zamiast tradycyjnych kwestionariuszy.

  Obecnie, realizując badania techniką CAPI korzystamy z 350 laptopów oraz 300 tabletów (Samsung Galaxy Tab). W 2014 roku zrealizowaliśmy 200 tysięcy ankiet CAPI, oraz 50 tysięcy wywiadów na tabletach. Pracą 1200 ankieterów zarządza 40 koordynatorów regionalnych . Posiadamy także własną salę do testów w  Warszawie i Poznaniu.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Anną Ruszkiewicz.

 • Mystery Shopping

  Mystery shopping to rodzaj badania, w którym audytor (tak zwany tajemniczy klient) wciela się w kupującego, jednocześnie prowadząc obserwację całego procesu.

  Wszystkie nasze audyty są nagrywane. Korzystamy z 160 kamer oraz z 210 dyktafonów. W 2014 roku przeprowadziliśmy 33 tysięcy wywiadów typu mystery shopping. Posiadamy także 6 stanowiskowe studio do realizacji audytów telefonicznych.
  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Anną Ruszkiewicz.

 • Qual

  Badania jakościowe są zwykle prowadzone na niewielką skalę i stosowane do poszukiwania hipotez. W badaniach jakościowych bardziej liczy się to, że dane stwierdzenie zostało wypowiedziane niż to, ile razy się pojawiło. W badaniach jakościowych dąży się do poznania głęboko ukrytych motywacji grupy docelowej. Umożliwiają one uzyskanie wiedzy o (emocjonalnych) progach wrażliwości, barierach („wąskich gardłach”), postawach, ocenach, pragnieniach i potrzebach danej grupy docelowej. Metody te są więc głównie stosowane w przypadku, gdy potrzebne są pogłębione informacje. W badaniach jakościowych stosuje się często tzw. techniki projekcyjne, które umożliwiają zadawanie pytań w sposób pośredni. Taka forma pytania (“nie wprost”) zachęca badane osoby do przeniesienia (projektowania) swoich ukrytych lub nieuświadomionych motywów, przekonań, postaw i uczuć związanych z badanym przedmiotem.

  Realizujemy zarówno badania jakościowe offline jak i online. Posiadamy 3 własne sale focusowe w Warszawie, salę focusową w Poznaniu oraz małe salki do przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych. W 2014 roku zrealizowaliśmy 860 grup focusowych oraz 1200 wywiadów indywidualnych.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Radkiem Panasiukiem

 • Badania online

  Badania online to przyszłość badań marketingowych. Od wielu lat śledzimy trendy w cyfrowym świecie i dostosowujemy nasze narzędzia i techniki do stale zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń użytkowników Internetu. Korzystamy z różnorodnych platform do zbierania danych, tak aby móc w sposób elastyczny projektować badania. Współpracujemy z największymi panelami badawczymi w Polsce i na świecie. Projektując badania online’owe korzystamy z elementów grywalizacji, tworząc atrakcyjne ankiety i zwiększając zaangażowanie respondentów. W 2014 roku zrealizowaliśmy ponad 300 tysięcy wywiadów CAWI.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Andrzejem Płazą.