Nowe produkty i usługi

 

Wzrost poprzez rozwój portfela produktów i usług

Nowe produkty i usługi są podstawą biznesu. Żyjemy jednak w świecie, w którym 80% nowych produktów ponosi klęskę. W TNS wiemy, jak przezwyciężyć istotne bariery wiążące się z innowacjami oraz nakreślić  skuteczną strategię rozwoju portfela produktów czy usług.
Nasze zindywidualizowane podejście różni się od tradycyjnych modeli bazujących na uśrednianiu i agregowaniu wyników. Określamy rzeczywisty wpływ rynkowy danego pomysłu od samego początku, w tym jego wpływ na aktualne portfolio marki czy firmy. Narzędzia TNS pozwalają naszym Klientom już od samego początku skoncentrować działania innowacyjne wokół konceptów o najwyższym potencjale, przedstawić precyzyjne wytyczne dla rozwoju nowych produktów oraz tworzyć dynamiczne strategie wprowadzania na rynek nowości, które pozwalają na osiągnięcie rzeczywistego, trwałego wzrostu przychodów.

Podejście skoncentrowane na precyzyjnych działaniach okazało się pomocne dla Klientów w następujących przypadkach:

  • Poszukiwanie możliwości wzrostu w nowych segmentach rynku
  • Nowe życie dla starej marki soków o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • Sukces dzięki budowaniu nowej silnej marki