Nowe rynki

 

Rozwój biznesu poprzez ekspansję geograficzną lub nowe kategorie

Wkraczanie na nowe obszary geograficzne i w nowe kategorie to radykalna strategia, która może oferować znaczny potencjał do osiągania trwałego wzrostu. Aby jednak ta strategia okazała się sukcesem, konieczne jest dokładne poznanie dynamiki rynku, zachowań konsumenckich oraz krajobrazu konkurencyjnego konkretnych rynków, na których chcemy działać. I właśnie taką możliwość zapewnia globalna sieć TNS.
Dysponujemy ekspertami na wszystkich kluczowych rynkach oraz rozwiązaniami badawczymi, które sprawdziły się na całym świecie. Zapewniamy naszym klientom pogłębioną wiedzę o lokalnym konsumencie, rynku i jego poszczególnych sektorach. Informacje te są niezbędne do skutecznego wejścia na nowe ścieżki wzrostu na rynkach całego świata.

Pomogliśmy naszym Klientom na wiele sposobów:

  • Budowanie pozycji globalnego lidera dzięki osiąganiu wzrostu na nowym rynku
  • Podwojenie udziału na konkurencyjnym rynku dzięki precyzyjniejszemu ukierunkowaniu oferty (targetowaniu)