Nowi konsumenci

 

Zwiększanie penetracji w rynku poprzez pozyskiwanie nowych, atrakcyjnych klientów.

Pozyskanie nowych klientów i odebranie udziałów rynkowych konkurencji to oczywisty sposób na osiągnięcie wzrostu. Nie jest jednak łatwo wskazać, do których konsumentów należy skierować swoje działania. Zachowania konsumenckie i wybór marki mogą mieć charakter nawykowy, mogą być bardzo rozważne i racjonalne lub odwrotnie – czysto emocjonalne. Precyzyjne zrozumienie sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów w danej kategorii to niezbędny warunek pozyskania nowych klientów.
TNS tworzy rozwiązania badawcze, które przynoszą właśnie tego typu wiedzę. Ponadto pozwalają one na precyzyjne określanie strategii wzrostu i wskazują optymalne szanse rozwoju.

Dzięki rozwiązaniom bazującym na pogłębionej wiedzy o rynku i konsumentach nasi Klienci osiągnęli wiele sukcesów, m.in.:

  • Wzrost sprzedaży poprzez dotarcie do ‘nie-kupujących’ i stymulowanie zakupów impulsowych
  • Poszerzenie udziału w rynku dzięki zmianie pozycjonowania marki i zbudowaniu silniejszej więzi emocjonalnej