Wiosna w nastrojach konsumenckich

 
consumerindexmarzec

TNS Consumer Index wykazuje – mimo wahań – tendencję wzrostową od października 2013 roku, a w tym miesiącu osiągnął najwyższą wartość od ponad dwóch lat. Daje to podstawy do wniosku, że długo oczekiwane ożywienie staje się faktem. Jak wyglądają składowe wskaźnika, uzupełnione o dane makroekonomiczne i kompleksowy monitoring mediów?