Największy wzrost TNS Polska

 
24 kwietnia 2014 - 07:31 | Tagi:
ofbor

W corocznie przeprowadzanym audycie OFBOR TNS Polska wykazał 13% wzrost obrotów. Oznacza to, że uzyskaliśmy największy wzrost wśród dużych agencji typu full service. Szacowana średnia dynamika rocznego wzrostu branży w roku 2013 wynosi 5%. Szczegóły w rankingu OFBOR.W audycie OFBOR za rok 2013 wzieło udział 15 podmiotów, których obrót wyniósł 583 mln złotych netto. Wskaznik wzrostu został sporzadzony na podstawie obrotów frm uczestniczacych w audytach za rok 2012 i 2013. Dynamika frm z kapitałem polskim przyjeła w roku 2013 ujemna wartosc -4%. Obroty frm badawczych z udziałem kapitału zagranicznego
wzrosły o 7%.