Kiedy marka przyciaga niczym magnes?

 
28 maja 2014 - 14:50 | Tagi:
needscope

Marka, której nie można się oprzeć, jest dla konsumentów automatycznym, instynktownym wyborem w danej sytuacji, wyborem, którego trudno byłoby nie dokonać. Choć taka moc przyciągania wydaje się czymś wręcz magicznym, jej źródłem są doskonale przemyślane i zaplanowane działania marketingowe i strategiczne zarządzanie marką.

Wykorzystując NeedScope, TNS zidentyfikował 8 czynników stanowiących o sukcesie marki. Czynniki te obejmują elementy higieniczne, takie jak know-how świadczący o wiedzy i doświadczeniu w kategorii oraz dynamikę, dzięki której marka jest zawsze na czasie, sama kreuje zmiany lub odpowiada na zmiany w zachowaniach konsumentów. Są to stabilne podstawy, które każda marka musi posiadać, aby konsumenci w ogóle brali ją pod uwagę. Z kolei czynniki takie jak wyróżnianie się na tle konkurencji, zrozumienie emocji konsumentów, czy wykorzystanie opartej na archetypach symboliki w komunikacji marketingowej, tworzą swojego rodzaju magię – klucz do osiągnięcia statusu marki, której nie można się oprzeć. Ostatni zestaw czynników, takich jak wewnętrzna spójność, zintegrowanie działań i zgranie w ramach portfolio, zapewnia integralność we wszystkich punktach styku z konsumentem i wszystkich działaniach podejmowanych markę.