Temperatura w górę, a nastroje w dół

 
consumer index_lipiec

W lipcu TNS Consumer Index wyniósł -15,9 punktów i jest to wynik o 4,3 pkt. niższy niż w zeszłym miesiącu. Oznacza to lekkie wyhamowanie trendu wzrostowego, który utrzymywał się od kilku miesięcy. Nieco bardziej negatywnie oceniamy sytuację gospodarczą kraju, natomiast  niezmiennie na dość wysokim poziomie kształtują się oceny sytuacji własnych gospodarstw domowych i prognozy dla nich.

Jak wyglądają składowe wskaźnika, uzupełnione o dane makroekonomiczne, kompleksowy monitoring mediów i komentarz eksperta? Zapraszamy do korzystania z TNS Consumer Index!