Lutowy spadek nastrojów

 
25 lutego 2015 - 14:14 | Tagi: ; ; ;
consumer index_luty2015

W lutym 2015 roku TNS Consumer Index utrzymał tendencję spadkową i obniżył się o 1,5 pkt proc., osiągając poziom -12,9 pkt proc. Początek roku w ocenie nastrojów społecznych to okres szczególny, w którym wśród czynników je kształtujących odnajdujemy zarówno te o oddziaływaniu długookresowym, ale także czynniki krótkookresowe, sezonowe bądź wręcz przypadkowe. Jak wyglądają składowe wskaźnika, uzupełnione o dane makroekonomiczne, monitoring mediów od Newspoint i komentarz eksperta TNS?