Razem czy osobno?

 
21 kwietnia 2015 - 14:11 | Tagi: ;

W jednym z ostatnich projektów, wspólnie z TNS Emnid (Niemcy) zajęliśmy się oceną wzajemnych relacji Polski, Rosji i Niemiec oraz opinii społeczeństwa tych krajów nt. zbrojnego konfliktu na Ukrainie. Na podstawie naszych badań powstał raport przygotowany przez Fundację Bertelsmanna wraz z Instytutem Spraw Publicznych.

Zaskakująca może wydawać się zgodność w ocenie relacji Polski i Niemiec z Rosją, aż 78% badanych w Niemczech i Polsce uznało ją za złą.
Polacy i Niemcy natomiast bardzo różnią się w ocenie zagrożenia militarnego, jakie Rosja stanowi dla ich kraju. Dostrzega je bowiem aż 76% Polaków i zaledwie 41% Niemców.
Zgodnie natomiast popierają sankcje wobec Moskwy i są gotowi do pomocy gospodarczej dla Ukrainy.

Co ciekawe Rosjanie nie czują zagrożenia ani ze strony Polski, ani Niemiec. Dwóch na trzech ankietowanych z Rosji (67%) dostrzega natomiast bezpośrednie zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych (Polski obawia się 22%, a Niemiec 19%).

Warto zauważyć także, iż Polacy są bardziej krytyczni niż Niemcy w ocenach polityki własnego rządu w wymiarze konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Tylko co czwarty badany Polak ma pozytywne zdanie na temat działań polskiego rządu, podczas gdy ponad połowa (51%) Polaków prezentuje opinie negatywne.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Bertelsmanna i Instytutu Spraw Publicznych, zawierającym szczegółowe wyniki badania.