Akcja segregacja - ekologiczne nawyki Polaków

 
10 czerwca 2015 - 10:13 | Tagi: ;
śmieci

Co zachęca Polaków do segregacji? Co zrobić, żeby segregowanie stało się dobrym nawykiem? Jak wygląda temat segregacji w przypadku kartonów do płynnej żywności? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w badaniu zrealizowanym przez TNS dla Fundacji ProKarton.

Z badania TNS wynika że, więcej niż co piąty Polak nie segreguje odpadów. 22% respondentów wrzuca wszystko do tego samego kosza, a 17% twierdzi, że segreguje je sporadycznie. Oznacza to, że łącznie prawie 40% osób nie sortuje odpadów regularnie. 28% ankietowanych nie wie zaś, do jakiego pojemnika wrzucać zużyte kartony po mleku i sokach.

Dlaczego nie wszyscy segregują zużyte kartony do płynnej żywności?

Wyniki badania wskazują, że 9 milionów respondentów nie wie, do jakiego worka czy pojemnika należy wrzucać kartony po mleku i sokach.
Dlaczego więcej niż jedna czwarta z nas nie segreguje kartonów do płynnej żywności? 28% badanych odpowiedziało, że w ich najbliższej okolicy nie ma odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki, 22% mówi, że w ich domu nie ma miejsca na segregację, 18 proc. nie chce się tego robić, a 17 proc. respondentów nie segreguje, bo nie wierzy w sprawność systemu zagospodarowania odpadów.

Ponadto, spośród osób, które nie prowadzą regularnej segregacji, 13 proc. nigdy nie słyszało o recyklingu kartonów po mleku i sokach, a kolejne 13 proc. nie ma pojęcia, do którego pojemnika wrzucać takie kartony. To pokazuje, że z jednej strony większość Polaków widzi potrzebę stworzenia lepiej zorganizowanej infrastruktury, zaś z drugiej niezbędna jest właściwa i systematyczna edukacja ekologiczna.

Co zachęca Polaków do segregacji?

Tym, co mogłoby przekonać badanych do segregacji kartonów po mleku i sokach, jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki (33 proc.), posiadanie odpowiednich pojemników w domu (23 proc.), pewność, że system zarządzania odpadami działa rzetelnie (22 proc.) oraz instrukcja, która w prosty sposób wyjaśniałaby zasady segregacji
(14 proc.).
Blisko jedna piąta osób, które nie segregują kartonów do płynnej żywności (18 proc.), deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany przyzwyczajeń i rozpoczęcia segregacji kartonów.

Kto ma edukować?

W badaniu zapytaliśmy, kto zdaniem respondentów powinien zająć się tematem edukacji na temat właściwej segregacji kartonów. 23% Polaków stwierdziło, że zadanie to leży po stronie władz samorządowych. 15% uważa, że temat ten powinien być poruszany w szkole, 13% uważa natomiast, że to media powinny edukować w kwestiach segregacji odpadów.

O badaniu:
Raport „Czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?” powstał na zlecenie fundacji ProKarton, w oparciu o badanie CATI przeprowadzone wśród 1006 osób, w wieku 16 lat i powyżej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-13 maja 2015 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez ProKarton infografiką z wybranymi wynikami badania.

Comments are closed.