Pomiar postrzegania jakości życia w Europie

 
20 września 2016 - 13:16 | Tagi:
eurofund

Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) rozpoczyna dzisiaj realizację terenową czwartej rundy Europejskiego Badania Jakości Życia (ang. European Quality of Life Survey, EQLS).  Badanie to, które jest źródłem kompleksowych informacji o poglądach obywateli 33 krajów, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących do UE, zostanie zrealizowane w trakcie nadchodzących 13 tygodni.

Czwarta runda Europejskiego Badania Jakości Życia uwzględnia 33 krajów, w tym 28 państw członkowskich UE oraz 5 krajów kandydujących: Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja. Łącznie badanie obejmie 35,800 tys. osób w 33 krajach, a docelowe liczebności prób wyniosą od 1 do 2 tys. osób w każdym z krajów. Realizacja terenowa jest prowadzona równocześnie we wszystkich krajach i koordynowana przez TNS Opinion z Belgii we współpracy z partnerami lokalnymi. Rozpocznie się ona w poniedziałek 5 września i potrwa do 2 grudnia 2016 r.

EQLS to unikatowe badanie paneuropejskie, prowadzone co cztery lata. Jego tematyka obejmuje zarówno obiektywne okoliczności życia obywateli Europy, jak i ich stosunek do tych okoliczności oraz szeroko pojęte nastawienie do życia. W badaniu poruszane są liczne tematy, jak np. warunki mieszkaniowe, ubóstwo, rodzina, zdrowie czy samopoczucie. Mierzone są także oceny subiektywne, na przykład poczucie szczęścia i zadowolenia z życia oraz udział w życiu społecznym.

Badanie EQLS jest źródłem danych o tematach, których nie znajdziemy w zbiorach danych statystycznych o charakterze ogólnym – są to m.in. postrzegana jakość społeczeństwa, zaufanie do instytucji czy napięcia społeczne. Tematyką specjalną bieżącej rundy będzie jakość usług publicznych: opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi oraz szkolnictwa. W rundzie tej zmierzone zostaną różne aspekty jakości tych usług, w tym dostęp do usług, zaplecze materialne, personel i dostępność informacji.

Na przestrzeni lat badanie EQLS stało się cennym źródłem wskaźników uzupełniających tradycyjne miary wzrostu gospodarczego i standardu życia, jak np. PKB czy poziom dochodów. Komisja Europejska wykorzystuje wyniki EQLS w różnych publikacjach, np. w raportach rocznych na temat bezrobocia i zmian społecznych w Europie. Do użytkowników EQLS należy m.in. UNECE (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ), która wykorzystuje te dane do badań porównawczych dla różnych krajów przy tworzeniu indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index), jak również rząd Danii, który korzysta z wyników ocen opieki zdrowotnej z EQLS w jednym ze swoich oficjalnych raportów.

Więcej informacji na temat czwartej edycji Europejskiego Badania Jakości Życia można znaleźć tutaj: http://bit.ly/EQLSurvey

Dalszych informacji udzielają: