Tag: SIWZ

 

Urzędy mogą wymagać certyfikatu PKJPA

pkjpa Tagi: ; ; ;

Zarząd OFBOR uzyskał oficjalne stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, które dopuszcza zamieszczanie w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) projektów badawczych, wymogu posiadania przez dostawców usług certyfikatu PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu jakości. TNS Polska posiada certyfikat we wszystkich audytowanych kategoriach.