Tag: TNS Consumer Index

 

Pozytywny wiatr zmian…

consumer index Tagi: ; ; ; ;

W czerwcu TNS Consumer Index wyniósł -8,2 pkt. zbliżając się tym samym do najlepszego w tym roku, kwietniowego wyniku. Jednocześnie wskaźnik pokazujący prognozę stanu gospodarstw domowych osiągnął poziom nienotowany od lipca 2010 roku! Ten optymizm szczególnie widoczny jest wśród młodszej części społeczeństwa. Czytaj dalej …

 

Majowy spadek nastrojów

consumer index Tagi: ; ; ; ;

Początek maja 2015 przyniósł nieznaczną negatywną korektę wartości TNS Consumer Index. Widać to zwłaszcza wśród najmłodszych Polaków i mieszkańców największych miast. Jak wyglądają składowe indeksu, uzupełnione o dane makroekonomiczne, monitoring mediów od Newspoint i komentarz eksperta TNS?

 

Silny złoty czy nadzieje wyborcze?

consumer index_kwiecien2015 Tagi: ; ; ;

W kwietniu TNS Consumer Index wrócił do wysokiego poziomu z ostatniego kwartału 2014 roku – rekordowego w ostatnich kilku latach. Co napędza optymizm konsumentów?Jak wyglądają składowe wskaźnika, uzupełnione o dane makroekonomiczne, monitoring mediów od Newspoint i komentarz eksperta TNS?

 

Stabilny marzec

consumer index_marzec2015 Tagi: ; ; ;

W marcu zatrzymał się trend spadkowy wskaźnika TNS Consumer Index, jaki obserwowaliśmy od początku roku. Chociaż w dalszym ciągu przeważają negatywne oceny dotyczące zarówno stanu gospodarki jak i dynamiki zmian, to saldo ocen pozytywnych i negatywnych wyraźnie się poprawiło. W niewielkim stopniu natomiast zmieniły się oceny dotyczące sytuacji gospodarstw domowych. Czytaj dalej …

 

Lutowy spadek nastrojów

consumer index_luty2015 Tagi: ; ; ;

W lutym 2015 roku TNS Consumer Index utrzymał tendencję spadkową i obniżył się o 1,5 pkt proc., osiągając poziom -12,9 pkt proc. Początek roku w ocenie nastrojów społecznych to okres szczególny, w którym wśród czynników je kształtujących odnajdujemy zarówno te o oddziaływaniu długookresowym, Czytaj dalej …

 

Frank S. czy górnicy?

consumer index_styczen2015 Tagi: ; ;

W styczniu wartość TNS Consumer Index wyraźnie się obniżyła. Dynamika wskaźnika pokazuje, że między grudniem ’14 a styczniem ’15 znacznie pogorszyły się oceny sytuacji ekonomicznej kraju i gospodarstw domowych w środowiskach dotychczas względnie zadowolonych – w dużych miastach, wśród młodych czy menadżerów. Co wpłynęło tę zmianę?  Czytaj dalej …

 

Zarażeni świątecznym optymizmem, czyli o końcu kryzysu

consumer index_grudzień Tagi: ; ; ;

TNS Consumer Index osiągnął w grudniu poziom -6 pkt, utrzymując tendencję wzrostową. Jest to pierwszy wzrost w grudniu w porównaniu do listopada od roku 2010. Jednocześnie jest to najlepszy wynik od połowy 2007 roku, czyli od ponad 7 lat! Czy Nowy Rok przywita nas kolejnym wzrostem? Czytaj dalej …

 

Listopadowa stabilizacja

consumer index_listopad Tagi: ; ; ;

TNS Consumer Index osiągnął w listopadzie poziom -7,6 pkt, utrzymując tegoroczne maximum i jednocześnie najlepszy wynik od lipca 2010 r. Wartość wskaźnika nie rośnie, ale też nie spada. Rodzi się pytanie, czy zbliża się koniec cyklu wzrostowego? Jak wyglądają składowe wskaźnika, uzupełnione o dane makroekonomiczne, monitoring mediów od Newspoint i komentarz eksperta TNS?