GEN ZET

 
genz_footer Raport syndykatowy dla firm kierujących ofertą lub planujących zatrudnić młodych do 23 roku życia. Style życia i potencjał konsumencki pokolenia Z. Jakie są wartości pokolenia Zet? Jaka jest rola marek w życiu 6 milionów młodych konsumentów? Jak do nich dotrzeć z ofertą? Jak rekrutować?

Dowiedz się więcej o GEN ZET!