Co trzeci polski pracownik rozważa zmianę pracy - wyniki Polskiego Barometru Pracowniczego

 

Ponad jedna trzecia pracujących Polaków  (34% – ponad 5 mln) rozważa obecnie zmianę pracy. Im młodsza osoba, tym bardziej jest skłonna do zmiany pracy (45% dla grupy 18-24 lata vs. 20% dla grupy 55-64).
Osoby rozważające zmianę pracy do wyboru konkretnego pracodawcy może przekonać wyższe wynagrodzenie (79%), dobra atmosfera (41%), bliskość lokalizacji (33%).

Wykres: motywatory wyboru nowego pracodawcy (kliknij, aby powiekszyć)


 
Polski Barometr Pracowniczy to pierwsze tak kompleksowe badanie koncentrujące się na szeregu szczegółowych zagadnień związanych z pracą i nie tylko. Jego wyniki dają odbiorcy całościowy ogląd tego, jacy są pracujący Polacy (również pracownicy w określonych branżach): jak się zachowują, jakie są ich motywacje, co ich interesuje. Raport z badania zawiera odpowiedzi na m.in. następujące pytania biznesowe:

  • Jak kształtuje się rynek pracobiorców w Polsce? Jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach?
  • Jak funkcjonują określone branże, jeżeli chodzi o zaangażowanie pracownicze? Które branże są źródłem dobrych praktyk? Jak funkcjonuje moja firma na tle branży
  • Jak przyciągnąć talenty do firmy? Jak utrzymać poziom ich zaangażowania?

Badanie zostało przeprowadzone na bardzo dużej próbie 15 000 respondentów, dlatego jego wyniki mogą być analizowane na poziomie poszczególnych branż i grup zawodowych.

Więcej informacji o badaniu: http://www.tnsglobal.pl/polskibarometrpracowniczy/