Jak piją alkohol współcześni Polacy?

 
Czy pijemy dużo alkoholu i nadal aktualny jest stereotyp Polaka nadużywającego napojów z procentami? W jakich okolicznościach najczęściej sięgamy po alkohol?  Na te pytania odpowiada raport TNS Polska „Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r.” dla Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.



mep-nlmep-nlRaport przynosi odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące spożywania alkoholu przez Polaków. Wyniki pokazują m.in., że co 6. Polak w ogóle nie pije alkoholu, a odsetek abstynentów rośnie wraz z wiekiem. Tradycyjnie wśród konsumentów napojów alkoholowych jest więcej mężczyzn niż kobiet. Spożycie alkoholu w Polsce na mieszkańca jest niższe niż średnia dla Unii Europejskiej.*

Z badań wynika także, że najchętniej spożywamy alkohol we własnym domu (67%) oraz u przyjaciół, znajomych (24%), głównie dla relaksu lub ze względu na szczególne okazje. W strukturze spożycia dominuje piwo (87,6%), na drugim miejscu są mocne alkohole (7%), dalej wino (5,3%). Na poziom spożycia niewielki wpływ ma wielkość miejsca zamieszkania (wieś, miasto). Alkohol dla współczesnych Polaków jest przede wszystkim dodatkiem do dobrej zabawy i spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół.

Na szczególną uwagę zasługują różnice w spożyciu alkoholu związane z płcią konsumenta. Kobiety szczególnie preferują wino – piją go więcej niż mężczyźni – oraz drinki. Mężczyźni piją przede wszystkim piwo i mocne alkohole. To specyfika ostatnich lat, spożycie piwa i wina w Polsce wzrosło o połowę w ciągu ostatniej dekady. Także styl konsumpcji jest zróżnicowany: mężczyźni częściej piją dla odstresowania, bez szczególnej okazji, kobiety zazwyczaj piją dla towarzystwa ze znajomymi lub partnerem” – komentuje wyniki Jędrzej Ochremiak, Research Executive w TNS Polska.

Co ważne, zdecydowana większość Polaków (99% kobiet, 86% mężczyzn) sięga po alkohol z umiarem, tzn. nie przekracza norm picia o niskim ryzyku wyznaczonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**
Wbrew stereotypom alkoholu nie piją przede wszystkim gorzej wykształceni Polacy. Wśród osób lepiej wykształconych jest więcej pijących niż wśród osób z wykształceniem średnim, zawodowym czy podstawowym.

 „Wyniki badania prowadzonego przez cały 2012 rok pokazują zmiany w modelu spożycia alkoholu w Polsce i burzą stereotypowe myślenie o stosunku Polaków do alkoholu – mówi Leszek Wiwała, Prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Jak się okazuje, abstynenci nie są wcale wyjątkami w naszym kraju, w strukturze spożycia znacząco dominuje piwo, a odsetek konsumentów spada wraz z wiekiem. Najważniejsze jest jednak to, że większość konsumentów spożywa alkohol, w tym mocne trunki, z umiarem i odpowiedzialnie”.

Zachęcamy do obejrzenia animacji z wynikami badania, dostępnej na stronach oraz www.pijodpowiedzialnie.pl. Na tych stronach można również pobrać bezpłatny raport z badania w formacie PDF.

 *Źródło: Eurobarometr 2009, grupa wiekowa 15+
**Za PARPA: Picie alkoholu o niskim ryzyku: gdy osoba nie spożywa więcej niż 4 jednostki standardowe alkoholu (SJA) dzienne dla mężczyzn i 2 SJA dla kobiet oraz nie więcej niż 28 SJA tygodniowo dla mężczyzn i 14 SJA dla kobiet. 1 standardowa jednostka alkoholu (SJA) = 10 g czystego alkoholu.

Informacje o badaniu:
Badanie „Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r.” zostało przeprowadzone przez TNS Polska dla Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy na próbie N =3999  wywiadów w ciągu całego 2012 roku; badanie zostali objęci Polacy w wieku 18 lat i więcej.
Metoda zbierania danych: wywiady telefoniczne.
Metoda szacowania spożycia: zastosowano metodę pytania rozmówcy o spożycie alkoholu w ciągu ostatnich 7 dni, która pozwala na trafniejsze oszacowanie skali przeciętnego spożycia alkoholu niż pytania o „ostatnią okazję” (która mogła być daleka od standardowej, przeciętnej), lub pytania respondentów o średnie/przeciętne spożycie alkoholu – takie oszacowanie sprawia wielu rozmówcom problem.