Nowa Identyfikacja firm grupy Kantar

 

Kantar wprowadza nową identyfikację wizualną dla wszystkich marek, pod którymi prowadzi działalność na świecie, a ponadto ogłasza premierę dwóch nowych marek 

Ujednolicony wygląd i tożsamość to sygnał silniejszej współpracy w ramach grupy.

Grupa Kantar wypracowała nową misję i identyfikację dla swojej marki głównej oraz dla rodziny 12 marek, pod którymi prowadzi działalność na całym świecie. Celem tego posunięcia jest stworzenie znacznie bardziej ujednoliconej tożsamości całej grupy przedsiębiorstw. 

Nowa tożsamość, opracowana w ścisłej współpracy z The Partners – wyspecjalizowaną jednostką WPP ds. brandingu, zostanie wprowadzona w nadchodzących miesiącach we wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych kanałach komunikacji. 

Marki operacyjne, które dotychczas nie były powiązane z marką Kantar, otrzymają teraz prefiks „Kantar” oraz nową, wspólną czcionkę. Przykładowo, TNS oraz Millward Brown będą odtąd funkcjonować pod markami „Kantar TNS” i „Kantar Millward Brown”. Jedynym wyjątkiem jest „Lightspeed GMI”, który zmieni nazwę na „Lightspeed”. Wraz z rebrandingiem Kantar wprowadza nowe hasło: Inspiration for an extraordinary world [„Inspiracja dla niezwykłego świata”]. Hasło to pochodzi z nowej misji określającej cele działalności grupy:„Inspirować naszych klientów, naszych pracowników i społeczeństwo, aby rozwijać się i tworzyć w niezwykłym świecie”. 

Nowa misja i identyfikacja grupy kapitałowej Kantar jest efektem programu zmian, zapoczątkowanego jeszcze w styczniu br. Program ten obejmuje promowanie bliższej współpracy między markami operacyjnymi grupy oraz stworzenie nowego podmiotu zajmującego się wiedzą o rynku i konsumentach, czemu sprzyjać będzie harmonizacja marek należących do grupy. Dzięki opisywanym zmianom globalny potencjał grupy będzie odtąd dostępny w ramach jednego podmiotu, Kantar dąży także do ściślejszej synergii usług współdzielonych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, finansów i informatyki. Wkrótce w portfolio grupy pojawią się marki eksperckie – planowana jest premiera Kantar Public, który połączy globalną wiedzę ekspercką w zakresie działań PR dla organów władz i instytucji publicznych oraz Kantar Consulting (połączenie wiedzy eksperckiej i doświadczenia kilku marek grupy w celu oferowania klientom szerszego wachlarza rozwiązań marketingowych i doradztwa sprzedażowego).

Prezes Kantar Eric Salama stwierdził: „Rebranding to widoczny i namacalny dowód na to, że dążymy do zapewnienia klientom takich usług, które będą bardziej przejrzyste, wzajemnie powiązane i łączące w sobie najlepsze elementy wiedzy eksperckiej całej grupy Kantar. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci i partnerzy biznesowi już zaczynają odczuwać korzyści wynikające z tej zmiany, które polegają na bardziej całościowym i szczegółowym podejściu do realizowanych badań i formułowanych rekomendacji. Bardzo pomaga nam to, że po raz pierwszy naprawdę wyglądamy jak jedna rodzina marek dążących do wspólnego celu”.

Dalszych informacji udziela Mateusz Galica: mateusz.galica@tnsglobal.com, a na poziomie globalnym Lindsay McMurdo: lindsay.mcmurdo@kantar.com.

O grupie Kantar
Kantar to jedna z wiodących na świecie grup przedsiębiorstw działających w sektorze danych, wiedzy i doradztwa. Należące do niej wyspecjalizowane firmy współpracują ze sobą w ramach całego spektrum dziedzin związanych z badaniami i doradztwem. Grupa zatrudnia 30 tys. osób i oferuje inspirującą wiedzę oraz doradztwo strategiczne dla klientów w 100 krajach świata. Kantar należy do grupy WPP, a z jej usług korzysta ponad połowa przedsiębiorstw należących do prestiżowego rankingu Fortune Top 500.