Porozmawiajmy o sporcie, czyli aktywność fizyczna Polaków i … jej brak

 

Niemal jedna trzecia Polaków uprawia sport lub inne aktywności fizyczne regularnie (co najmniej 3 razy w tygodniu). Wśród aktywnych fizycznie, największą popularnością cieszy się jazda na rowerze, bieganie i pływanie.

Zbliża się kolejna edycja Narodowego Dnia Sportu. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się sportowej aktywności Polaków i …  Jak często uprawiają sport? Jakie dyscypliny lub rodzaj aktywności wybierają? Wszystkie wyniki pochodzą z raportu „Aktywność sportowa Polaków”, w którym oprócz informacji dotyczących postaw sportowych ogółu Polaków znajdują się także pogłębione dane dotyczące osób korzystających z klubów fitness.


Jak często się ruszamy?
Niemal jedna trzecia Polaków uprawia sport lub inne formy aktywności fizycznej regularnie (co najmniej 3 razy w tygodniu). Jednak odsetek osób, które nie podejmują żadnej aktywności sportowej jest podobny (32%).
Zauważalnie częściej sport uprawiają mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Najaktywniejsi sportowo jesteśmy do 25. roku życia. Po trzydziestce ta aktywność stopniowo spada, aby ponownie wzrosnąć w grupie 60+.

Jakie dyscypliny wybieramy?

Formami aktywności fizycznej, które najchętniej podejmujemy są: jazda na rowerze (53% aktywnych fizycznie), bieganie (33%) oraz pływanie (29%). Są to zarazem dyscypliny cieszące się dużą popularnością we wszystkich grupach wiekowych, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci czy wykształcenia.
Kobiety i mężczyźni równie chętnie korzystają także z klubów fitness (odpowiednio 20% i 22% aktywnych fizycznie). Różne są jednak sposoby korzystania z tych miejsc. Przykładowo, kobiety preferują zajęcia grupowe, a mężczyźni – ćwiczenia indywidualne.
Spośród sportów zespołowych zdecydowanie największą popularnością cieszy się piłka nożna (17%). W siatkówkę – mniej lub bardziej regularnie – grywa 8% Polaków, zaś w koszykówkę – 3%. Pozostałe dyscypliny sportowe – w tym tak chętnie oglądana piłka ręczna – póki co mają charakter niszowy.
Sporty zespołowe są w Polsce domeną mężczyzn: najwyraźniej widać to w przypadku piłki nożnej. Zgodnie z potocznym wyobrażeniem, mężczyźni częściej deklarują także korzystanie z siłowni oraz uprawianie sportów walki. Dyscyplinami zdecydowanie chętniej uprawianymi przez kobiety niż przez mężczyzn są gimnastyka, fitness, nordic walking i joga.
Profil sportowo-rekreacyjny mieszkańców miast znacząco odbiega od profilu osób mieszkających na wsi. Ci pierwsi częściej biegają i korzystają z infrastruktury sportowej, której na wsiach brakuje (baseny, siłownie, kluby fitness). Ci drudzy – częściej jeżdżą na rowerze i uprawiają sporty drużynowe (piłka nożna, siatkówka i koszykówka).

Stosownie do wieku

Badanie pokazało także, że rodzaj podejmowanej aktywności sportowej zależy też od wieku. Młodzi Polacy częściej niż inni uprawiają sporty zespołowe. Osoby w wieku 30 lat i więcej, częściej deklarują uprawianie dyscyplin wymagających nieco większych nakładów finansowych (basen, siłownia, fitness), a także takich, które można uprawiać całą rodziną (jazda na rowerze).
Z kolei osoby w wieku 60+ wybierają ruch w formie rekreacyjnej (spacery), dyscypliny bezpieczne dla zdrowia i pomagające zachować sprawność (nordic walking, gimnastyka).
Niemal co druga osoba w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym pozostaje sportowo nieaktywna, co może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną utraty sprawności fizycznej.

Pod względem aktywności fizycznej Polacy wypadają poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej*. W dalszym ciągu bliżej nam do mało aktywnych sportowo krajów południa niż np. do Skandynawii, w której aktywna jest zdecydowana większość mieszkańców. Wśród aktywnych fizycznie Polaków zmianie ulega sposób konsumpcji i formy aktywności fizycznej, pod tym względem zmierzamy w kierunku wzorców zachodnich. Dostrzegają to m.in. międzynarodowe sieci klubów fitness, coraz chętniej wchodząc na polski rynek, który według nich ma jedne z najlepszych perspektyw rozwoju w Europie.” – komentuje wyniki badania Artur Gontarczyk, Senior Research Executive w TNS Polska, autor projektu.

Zajmując się aktywnością fizyczną należy również wspomnieć o szerszym trendzie, który można określić jako „bycie FIT”. W tym kontekście, poza sportem, kluczową rolę odgrywa zdrowa i zbilansowana dieta, a także świadomość własnego organizmu i jego potrzeb.

Z całą pewnością można dziś powiedzieć, że aktywny i zdrowy styl życia jest modny. Imprezy biegowe organizowane są nawet w mniejszych miejscowościach, na siłowniach można spotkać cały przekrój społeczeństwa a nie tylko „pakerów”, a o zumbie słyszeli już nie tylko wtajemniczeni. Można zaryzykować stwierdzenie, że dla branży sportowej nadchodzi czas żniw, jednak odpowiednie wykorzystanie tego momentu zależy m.in. od rozpoznania potrzeb, dopasowania oferty i budowania przewagi konkurencyjnej” – dodaje Tomasz Dowbor, Research Executive w TNS Polska, autor projektu.


Zachęcamy także do zapoznania się z raportem oraz z infografiką z wybranymi wynikami badania.

* Na podstawie wyników badania Eurobarometr, field Nov-Dec 2013, raport marzec 2014,
link: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-207_en.htm

Informacje o badaniu:
Wszystkie dane zostały zebrane w ramach projektu badawczego „Aktywność sportowa Polaków”, poświęconego branży fitness, realizowanego przez TNS Polska za pośrednictwem platformy Kartezjusz – narzędzia umożliwiającego realizację w krótkim czasie badań na bardzo dużych próbach oraz docieranie do unikalnych grup respondentów.

Pełen raport zawierający dane o użytkownikach klubów fitness będzie dostępny od 10 października 2015. Znajdzie się w nim informacja m.in. o częstotliwości i sposobie korzystania (karnet okresowy, pojedyncze wejście, karta umożliwiające wstęp do wielu klubów), wskaźnik satysfakcji z klubu fitness na tle innych branż oraz powody korzystania z konkretnego klubu. Wywiady zostały zrealizowane w sierpniu 2015 roku, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat (N=1000). Zrealizowano również 300 wywiadów z użytkownikami klubów fitness. Wyniki badania zrealizowanego na tej grupie dostępne są w oddzielnym raporcie.
W badaniu wykorzystano metodę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI.

Do pobrania:
>>informacja prasowa
>>raport
>>infografika w jpg
>>infografika w pdf