Zmiany organizacyjne w Millward Brown i TNS Polska

 

1 marca 2016 roku Krzysztof Kruszewski otrzymał nominację na pozycję CEO Grupy Kantar Consumer Insight Polska. Stanowisko to zastępuje dotychczasowe pozycje Dyrektora Zarządzającego Millward Brown oraz Dyrektora Zarządzającego TNS Polska. Grupa Kantar jest częścią WPP zrzeszającą instytuty badawcze i konsultingowe. W Polsce w skład Kantara wchodzą Millward Brown i TNS. Od kilku lat WPP wdraża zasadę horyzontalnej współpracy podmiotów należących do grupy kapitałowej, przy jednoczesnym zachowaniu ich odrębności i wzajemnej konkurencyjności. Przedstawione rozwiązanie umożliwi spójną realizację filozofii globalnego rozwoju grupy Kantar, zbudowanej przez konkurujące ze sobą, niezależne sieci instytucji badawczych. Wzajemne relacje Millward Brown i TNS, w ramach grupy Kantar, nie są w żaden sposób odgórnie ustalone. Będą one przebiegać zależnie od potrzeb i woli klientów obu instytutów.

Nowa struktura zarządcza MB i TNS daje obu firmom okazję do dalszego, dynamicznego, lepiej skoordynowanego rozwoju, ale przede wszystkim pozwala wypracować rozwiązania zdolne zaspokoić potrzeby naszych najbardziej wymagających Klientów. Należy dodać, że w żadnym razie nie jest to zmiana rewolucyjna, ani jakakolwiek forma, nawet subtelnej, fuzji obu organizacji. Nasze instytuty już od kilku lat wspierają się podczas realizacji projektów badawczych i doradztwa dla wybranych Klientów, zachowując wszelako ściśle konkurencyjny model swoich wzajemnych relacji. Chcemy sformalizować i utrzymać ten niezwykle skuteczny sposób działania” – mówi Krzysztof Kruszewski, CEO Grupy Kantar Consumer Insight Polska.

Kontakt:

Kuba Antoszewski, Millward Brown (+48) 501 249 803 / kuba.antoszewski@millwardbrown.com

Mateusz Galica, TNS Polska (+48) 501 278 278 / mateusz.galica@tnsglobal.com

Powyższy materiał ma charakter oficjalnego komunikatu dla mediów i w przedstawionej formie może być dowolnie rozpowszechniany.

Grupa Kantar jest jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami rynku i doradztwem. Zrzeszając 12 różnorodnych specjalistycznych firm, grupa dąży do zajęcia wiodącej pozycji dostawcy najwyższej jakości analiz dla globalnej społeczności biznesowej. Grupa Kantar zatrudnia 30 000 pracowników w 100 krajach na całym świecie, we wszystkich obszarach badań i doradztwa, co pozwala na dostarczenie klientom informacji, badań i usług doradczych dotyczących każdego etapu cyklu konsumenckiego. Z usług grupy korzysta ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się na liście Fortune Top 500. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.kantar.com/ W Polsce w Grupie Kantar działają dwa instytuty badań konsumentów Millward Brown i TNS.

Millward Brown (www.millwardbrown.com) to jedna z wiodących światowych agencji badawczych i ekspert w zakresie badań nad skutecznością reklamy, komunikacją marketingową, mediami i siłą marek. Stosując zintegrowany zestaw sprawdzonych rozwiązań badawczych Millward Brown pomaga swoim klientom budować silne marki. Firma Millward Brown działa w ponad 56 krajach. W skład struktury Millward Brown wchodzą ponadto: Millward Brown Digital (globalny lider w pomiarze efektywności rynku cyfrowego), sieć specjalizacji medialnych (skuteczność mediów), Firefly (globalna jednostka specjalizująca się w badaniach jakościowych), The Neuroscience Practice (metody neuroscience wspomagające tradycyjne techniki badawcze), Millward Brown Vermeer (wspiera klientów w maksymalizacji zysków z inwestycji w marki i działania marketingowe).

TNS (www.tnsglobal.com) doradza klientom w obszarach strategii rozwoju, zdobywania nowych rynków, innowacji, zmian wizerunku marki oraz zarządzania grupami interesu (stakeholder management), w oparciu o bogatą wiedzę ekspercką i wiodące na rynku rozwiązania. Dzięki obecności w ponad 80 krajach, TNS zna konsumentów lepiej niż jakakolwiek inna firma na świecie oraz rozumie ich indywidualne zachowania i postawy, niezależnie od gospodarczego, kulturowego czy politycznego regionu świata.


>>pobierz informację prasową w formacie.doc TNS_Polska_Zmiany_organizacyjne_w_Millward_Brown_i_TNS_Polska