Praktyki i staże

 

Praktyki i staże. 
Najlepsza szkoła badań rynku. W praktyce!

W ramach grupy Kantar zapraszamy na staż w Kantar TNS.
Zapraszamy optymistycznych, wesołych, odważnych, niebanalnych, zmotywowanych do podjęcia wyzwań.

Oferujemy płatne staże i praktyki w zespołach badawczych dla studentów i absolwentów.
Można się dużo nauczyć w doborowym towarzystwie.
Gwarantujemy dużo ciekawych zadań, różnorodne tematy badań oraz możliwość kontynuowania współpracy.

Umiesz działać w PowerPoint, Excel, SPSS, posiadasz umiejętności analityczne, znasz angielski, umiesz przygotować kwestionariusz do badań? Zapraszamy!

Prześlij swoje cv: rekrutacja@kantar.com, z dopiskiem „staż w zespole badawczym”.

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”


Szukamy Niezwykłego Człowieka na letni staż do zespołu Creative House w Kantarze

Wymagania: to Człowiek ciekawy świata i kochający życie przede wszystkim, szczery i uczciwy, ze skłonnościami wywrotowymi, może i bezczelny, byle by z pozytywnym podejściem do świata (Polska w budowie, szklanka do połowy pełna, te sprawy).

Język: polski, ale na poziomie zaawansowanym, z umiłowaniem do żartów, metafor.

Zainteresowania: jakakolwiek bądź wszystkie formy ekspresji: muzyka, rysunek, taniec, parkour, youtuberstwo, body painting, co tam jeszcze…

Umiejętności: obsługa smartfona, biegłość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i w korzystaniu ze środków komunikacji publicznej. Używki: dozwolone.

Cel Naczelny: pomóc nam wyhodować kilodżule pożądania dla Nowego Kantara.

Zadania: małe i duże, ugadane i wymyślone wspólnie – żeby przytulić Cel Naczelny.

Benefit: letni staż, którego ów Człowiek nigdy nie zapomni (a może i praca na długo), otrzaskanie w komunikacji B2B w nagradzanym w Polsce i na świecie zespole, poznanie branży badawczej i relacja na całe życie. No i poznanie dziesiątek ludzi zacnych – to przede wszystkim!

Jeśli jesteś taką Osobą, przekonaj nas, pisząc na: rekrutacja@kantar.com, z tematem „Niezwykły Człowiek”.

Pamiętaj też o dołączeniu następującej klauzuli: „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”,

Jeśli chcesz aby twoje CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Kantar Polska do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści: „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej Kantar Polska S.A. i na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Kantar Polska kolejnych rekrutacji”.


Zespół Creative House zaprasza!
ch