Kartezjusz

 

A gdyby niebadalne nie istniało?

Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje.

Mamy przyjemność przedstawić nowe na polskim rynku podejście badawcze, które umożliwia w krótkim czasie dotarcie do wąskich grup docelowych i nisz rynkowych. Dzięki niemu sięgamy po opinie unikalnych grup konsumentów, weryfikujemy postawy, poznajemy oczekiwania.

Zjawiska dotyczące rzadkich, kilkuprocentowych grup Polaków dotychczas analizowane były na próbach celowych, bądź poruszane w ramach badań jakościowych. Teraz pojawia się trzecia, efektywna kosztowo możliwość: dotarcie do tych osób w ramach reprezentatywnego pomiaru Kartezjusz.

Często to właśnie specyficzne grupy konsumentów i wiedza o ich potrzebach stanowią o trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Decyzji, które muszą zapadać szybko w oparciu o wiarygodne, twarde dane. Zbudowaliśmy Kartezjusza tak, by temu wyzwaniu w pełni sprostać.

Nasi klienci wykorzystali już to podejście do:

  • Monitoringu wielkości i dynamiki rynku
  • Analizy wielkości i kierunków przepływów pomiędzy markami
  • Zbadania profili społeczno-demograficznych i psychograficznych klientów
  • Monitoringu kondycji marki
  • Pomiaru efektywności komunikacji
  • Obserwacji nowych marek i usług

Kartezjusz pomógł nam także niezwykle precyzyjnie oszacować prognozę wyborczą podczas ostatnich wyborów do Sejmu.

Kartezjusz wykorzystywany jest również do badań własnych Kantar TNS wymagających bardzo dużych prób oraz ciągłości pomiaru, m.in. NPS marek na rynku bankowym i NPS operatorów na rynku telekomunikacyjnym.

„Długi ogon” marketingu ma wreszcie swój odpowiednik w badaniach rynku!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z nami.